KVKK 10 Memur Alımı Devam! 200 Aday Sınava Katılacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu memur alımı başvuruları devam ediyor. Değerlendirme sonucuna göre 200 aday sınava katılacak olup sınav detayları bu haberde.

KVKK 10 Memur Alımı Devam! 200 Aday Sınava Katılacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( KVKK ) Memur Alımı yapıyor. Başvuruların Ağustos sonunda başlaması ile hala devam ediyor. Bu durumda henüz başvuru yapmamış olan hem de başvuru yapmış ama bilmesi gerekenler hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız. Haber İçeriğimizde:

  1. Kadro Bilgisi Nedir?
  2. Başvuru için istenen belgeler nelerdir?
  3. KPSS Şartı ve Değerlendirmesi Nasıl?
  4. Sınav Konuları ve Mesleki bilgiler nedir?

gibi bilgileri aktaracağız.

3 Farklı Alanda 10 Memur Alımı Kadro Bilgisi:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 3 farklı alanda memur alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda alımlar,

- 4 Kişi Hukuk,

- 2 Kişi Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme,

- 4 Kişi Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Söz konusu kadrolara başvuru için adayların belirtilen genel niteliklere, KPSS, Yaş ve yukarıdaki alanlardan eğitim seviyesinde eğitim almış olmaları gereklidir.

KPSS Başvuru Değerlendirmesi ve KPSS Şartı:

Alımlar KPSS Puanına göre yapılacak. Bu yönde başvurularda KPSS Puanı ile başvuru yapan adayların KPSS puanları ele alınarak yapılacak sıralama ile alanına göre kadro sayısının 20 katı aday belirlenerek sınava alınacak.

Sınav Konuları Nedir?

Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

Ortak Konular

- Genel Kültür (% 15),

- Genel Yetenek (%15),

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20)

Mesleki Alan Bilgisi

- Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Borçlar hukuku (% 50),

- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası, Personel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih (% 50).

- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Yazılım Mühendisliği, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Elektronik Devreler, Sayısal Mantık Tasarımı, Mikro İşlemciler, Haberleşme (% 50).

Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, - Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir

Başvurular Devam Ediyor!

KVKK Memur alımı başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihinde başlamış olup en geç 27 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar KVKK internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna istenen belgeler ekleyerek kuruma şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gereklidir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kenan
Kenan - 10 ay Önce

Hakkında