Kültür Bakanlığı 785 Memur Alımı Sonuçları Açıklandı! İstenen Belgeler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 kütüphaneci ve memur alımı için beklenen açıklamayı yaptı ve sınava katılmaya hak kazanan adayları açıkladı. İstenen belgeler?

Kültür Bakanlığı 785 Memur Alımı Sonuçları Açıklandı! İstenen Belgeler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz aylardan bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere 785 memur alımı yapacağını belirtmişti. bu yönde başvurular en geç 09 Ekim 2019 tarihine kadar alınmıştı. 

Bakanlık 785 memur alımı için başvuruları 500 Kürüphaneci, 25 Arkeolog, 25 Müze Araştırmacısı, 50 Mühendis, 65 Mimar, 50 Şehir Plancısı, 50 Tekniker ve 20 Mütercim adayları için aldı. Bu yönde başvuru sonuçlarının 22 Ekim 2019 tarihi itibari ile açıklanacğaını daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Bakanlık az önce yaptığı duyuruya göre sonuçları açıkladı. İşte detaylar.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU (SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLAR)

Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, anılan Esaslar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonlarına; 25/09/2019 –09/10/2019 tarihleri arasında internet yoluyla elektronik ortamda adaylarca yapılan başvuru sonucu, pozisyon unvanı itibariyle sözlü sınava katılmaya hak kazanan (sıralamaya giren) adayların listesi aşağıda yer almıştır.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, 28/10/2019 Pazartesi günü 17:30’a kadar, gerekçeleriyle birlikte, Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

SIRALAMAYA GİREN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

  • Başvuru formu çıktısı, (Islak imzalı)
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.) (Belgelerin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.), (*)
  • Yabancı dil sonuç belgesi. (Mütercim-Tercüman pozisyonu için başvuranlar.)
  • 22/10/2019 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir),
  • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin onaylı örneği, (E-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir) (Belgenin fotokopileri aslının ibraz edilmesi kaydıyla ilgili görevli tarafından tasdik edilebilecektir.)
  • Özgeçmiş çıktısı. (Islak imzalı)

SONUÇLARDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR BURADA. TIKLA SENDE KATIL 

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLA

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019, 00:40
YORUM EKLE