KPSS Puanı İle 30 Zabıt Katibi Alımı Yapılıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Başkanlık Zabıt Katibi alımı ilanı yayımladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 30 kişi alınacak. Şartlar nedir? Başvuru ne zaman?

KPSS Puanı İle 30 Zabıt Katibi Alımı Yapılıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Danıştay Başkanlığı Zabıt Katibi alımı yapıor. Söz konusu Memur Alımı ilanına göre başkanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca Zabıt Katibi alımı yapılacak. 

Bu yönde Başkanlık KPSS Puanı şartı ile Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 30 Zabıt Katibi Alımı yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Öte yandan 35 yaşından büyük olmamak, 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Zabıt Katibi Özel Başvuru Şartları:

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)

c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Zabıt Katibi alımı başvuruları en geç 20 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını sadece Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. Aşağıdan başvuru ekranı ve başvuru kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE