KPSS En Az 50 ve 60 Puan İle 9 Belediye 155 Zabıta Memuru Alınacak

Yayımlanan memur alımı ilanlarına göre 9 farklı belediye bünyesine 155 zabıta memuru alacak. Alım yapacak belediye ve başvuru şatları haberimizde.

KPSS En Az 50 ve 60 Puan İle 9 Belediye 155 Zabıta Memuru Alınacak

Belediyelere memur alımı için ilanlar yayımlandı. 9 farklı belediye tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre 155 zabıta memuru alınacak. İşin Olsa ekibi olarak sizler için hazırladığımız bu haberde zabıta memuru alımı yapacak tüm belediyeleri sizler için hazırladık. İlgili haberimiz sayesinde tüm ilanlara ulaşabileceksiniz.

KPSS EN AZ 50 VE 60 PUAN ŞARTI VAR!

Zabıta memuru alımı için adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartları aranıyor. Bu yönde 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den en az 50, 60 ve 70 puan almış olmak şartı aranacak. Lise mezunlarından P94, Ön Lisans mezunlarından P93 ve Lisans mezunlarından P3 puan türü aranacak.

DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ÖZEL ŞARTLAR:

  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK BELEDİYELER:

Demirözü Belediyesi: Lisans Mezunu KPSS 60 Puan ile 1 Zabıta Memuru Alınacak.

Cizre Belediyesi: Lisans Mezunu KPSS 65 Puan İle 20 Zabıta Alınacak.

Gebze Belediyesi: Ön Lisans ve Lisans Mezunu 45 Zabıta alınacak.

Eyüpsultan Belediyesi: En az lise mezunu KPSS 70 Puan ile 25 Zabıta Memuru alınıyor.

Yıldırım Belediyesi: 30 kişilik kadro ile zabıta alınacak.

Karatay Belediyesi: Ön Lisans 7 ve Lisans mezunu 8 Zabıta memuru alınacak.

İstanbul Sultangazi Belediyesi: KPSS en az 60 puan ile 15 zabıta memuru alınacak.

Akıncılar Belediyesi: KPSS 50 puan ile 2 Zabıta alınacak.

Bekilli Belediyesi: KPSS 60 ve 65 puan ile belediye'ye 2 Zabıta memuru alınacak.

BAŞVURULAR:

Yukarıdaki ilanlar için başvuru süreci hala başlamadı. Başvurular ilgili belediyelere şahsen yapılacak olup başvuru belgeleri ile başvuru yapılacaktır. Detaylar için yukarıdaki belediyelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

- Başvuru Formu

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

DİĞER ZABITA MEMURU VE BELEDİYE MEMUR ALIMI İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

YORUM EKLE