KPSS 2020/2 Tercihleri İle 1677 Memur Alımı! Kadrolar Belli Oldu!

ÖSYM az önce tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre kamuya farklı kurumlar tarafından 1677 Memur Personel alınacak. Mezuniyete göre dağılım haberde.

KPSS 2020/2 Tercihleri İle 1677 Memur Alımı! Kadrolar Belli Oldu!

Ülkemizde bulunan Kamu Kurum ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolada ve niteliklerde memur alımı yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığından az önce gelen duyuru ile KPSS 2020/2 kapsamında 1677 memur alımı yapılacak. İlgili alım yapılacak kadrolar ve mezuniyete göre dağılım haberimizdedir.

Mezuniyete Göre Memur Alımı Kadro Sayısı:

Lise: 95 Memur alınacak.

Ön Lisans: 476 Memur alınacak.

Lisans : 1106 Memur alınacak.

Başvuru Şartları Nedir?

- Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

- 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

- Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Lise Mezunu Kadroları:

 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Hizmetli,
 • Şoför,
 • Memur,
 • Sağlık teknisyeni,
 • Teknisyen,
 • Vagon Teknisyeni alınacak.

Ön Lisans Mezunu Kadroları:

 • Anbar memuru,
 • ARFF Memuru,
 • Ambar Memuru,
 • Aşçı,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Dava Takip Memuru,
 • Enformasyon Memuru,
 • Gişe Memuru,
 • Hemşire,
 • İş Makinası Sürücüsü,
 • Kondoktör,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Memur, Muhasebeci,
 • Programcı,
 • Sağlık teknikeri,
 • Tekniker,
 • Sekreter,
 • Şoför,
 • Teşkil Memuru,
 • VHKİ alımı yapılacak.

Lisans Mezunu Kadroları:

 • Aktüer,
 • Antrenör,
 • Arpon memuru,
 • ARFF Memuru,
 • Astronom,
 • Avukat,
 • Bilgisayar İşletmeni,
 • Denizcilik Sörvey Mühendisi,
 • Mühendis,
 • Fizikçi,
 • Grafiker, İstatistikçi,
 • Kimyager,
 • Kitap Patalogu,
 • Kütüphaneci,
 • Matematikçi,
 • Memur,
 • Merkezi Satınalma Uzmanı,
 • Mimar,
 • Mühendis,
 • Mütercim,
 • Müze Araştırmacısı,
 • Perfüzyonist,
 • Psikolog,
 • Programcı,
 • Sekreter,
 • Sosyal çalışmacı,
 • Stajyer Alım memuru,
 • Şehir Plancısı,
 • Tüketici hakem heyetiraporatörü,
 • VHKİ
 • Veteriner hekim kadrolarında alım yapılacak.

Kaç Puanlar Nereye Gireceksiniz? BURADA Buyrun tartışmaya

Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

30 Aralık 2020 tarihi ile ÖSYM üzerinde başlayan tercih kılavuzlarına başvurular en geç 07 Ocak 2021 tarihine kadar yapılacak. Tercihler ÖSYM üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

TERCİH KILAVUZLARI BURADA

Tercihler hakkında kılavuzda güncellemelerden haberdar olmak için İşin Olsa İOS Mobil Uygulaması İçin BURAYA, İşin Olsa Android Mobil Uygulaması İçin BURAYA tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 23:58
YORUM EKLE