KOSGEB 41 Farklı Şehirde Memur Alımı Başvurusu Devam Ediyor

KOSGEB geçtiğimiz günlerde yayımladığı memur alımı ilanına göre bünyesine 44 memur alımı yapacak. Başvuru süreci devam ediyor.

KOSGEB 41 Farklı Şehirde Memur Alımı Başvurusu Devam Ediyor

KOSGEB Memur Alımı için başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başvurusu başlamış olan ilan için 41 farklı şehirde 44 Memur alımı yapılacak. Hala devam eden başvuru süreci için henüz başvuru yapmamış olan adaylara detayları paylaşıyoruz.

KOSGEB yayımladığı ilanda " Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır. " dedi. 

Başvuru Şartları Nedir?

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
  • ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, aşağıda belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
  • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Mühendislik ve/veya Mimarlık, Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme, Hukuk veya İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya Fakültelerin Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik bölümlerindne mezun olmuş olmak,

Başvuru Süreci Devam Ediyor!

Adaylar başvurularına 15 Aralık 2020 ile başlamış oluo en geç 29 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirler.

GÜNCEL BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020, 22:44
YORUM EKLE
YORUMLAR
Lokman
Lokman - 12 ay Önce

Çocuğum 18 i geçti yüzde 52 engeli var biz yararlanabilir miyiz