Kamuya 100 Zabıt Katibi Alımı Yapılıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Kamuya Zabıt Katibi alımı için ilan yayımlandı. En az lise mezunlarından alım yapılacak olup şartlar ve kadro dağılımı haberimizde.

Kamuya 100 Zabıt Katibi Alımı Yapılıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre Yargıtay Başkanlığı bünyesine 100 kişilik boş kadro ile Zabıt Katibi alımı ilanı yayımlandı. Bu kapsamda Başkanlık bünyesindeki eksikliği giderebilmek için 657 Sayılı Devlet memurları kanunun Değişik 4. maddesinini B fıkrasına göre 100 Zabıta Katibi alımı yapacak. Bu kapsamda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarından yapılacak.

MEZUNİYETE GÖRE KADRO DAĞILIMI:

  • Lise Mezunu 20,
  • Ön Lisans mezunu 60,
  • Lisans Mezunu 20,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Genel Başvuru Şartları:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak, Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Yaş Şartı: Zabıt Katibi başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

KPSS Şartı: 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Zabıt Katibi Özel Başvuru Şartları:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)

c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden duyurulacaktır.

e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

g) KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

h) Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE