Kamu Kurumları ve Bakanlıklar 492 Hizmetli Alımı Yapıyor! İlkokul, Lise, Ön Lisans

Kamuya 492 Hizmetli Alımı yapılacak. Alımlar en az ilkokul mezunu adaylar içerisinden yapılacak olup kurumlar ve şartları haberimizdedir.

Kamu Kurumları ve Bakanlıklar 492 Hizmetli Alımı Yapıyor! İlkokul, Lise, Ön Lisans

Kamuya Hizmetli Alımı başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan Tercih kılavuzu ile Kamuya Engelli adaylar içerisinden en az İlkokul mezunu 492 kişilik kadro ile hizmetli alımı yapılacak. Bu yönde İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde 2021 yılı KPSS tercih Kılavızu ile Engelli Memur Alımı hakkında bilgileri aktaracağız.

HİZMETLİ ALIMI YAPACAK KAMU KURUMLARI VE BAKANLIKLAR:

2021 EKP tercih kılavuzu ile kamu kurumları ve kuruluşları bünyesine İlokul mezunu 135 Hizmetli, Lise mezunu 355 Hizmetli ve Ön Lisans Mezunu 2 olmak üzere toplamda 492 Hizmetli Alımı yapılacak. İşte kurumlar ve bakanlıklar.

İlköğretim Mezunu Hizmetli Alımı Yapan Kurumlar:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Danıştay Başkanlığı,
 • Milli Eğitim Bakanlığı,
 • Milli Savunma Üniversitesi,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı,
 • Süleyman Demirel Üniversitesi,
 • Gümüşhane Üniversitesi,

Lise Mezunu Hizmetli Alımı Kurumları:

 • Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı,
 • ankara Müzij ve Güzel Sanatlar üniversitesi,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı,
 • Milli Eğitim Bakanlığı,
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
 • Ticaret Bakanlığı,

Ön Lisans Mezunu Hizmetli Alımı Kadroları:

 • Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı,

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1) Türk vatandaşı olmak,

2) 18 yaşını tamamlamış olmak

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı 2 suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak,

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

KPSS Detayı Nedir?

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercih işlemlerini en geç 19 ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Tercih işlemleri sadece ÖSYM üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılcak.

TERCİH KILAVUZLARI BURADA

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ferize gires
Ferize gires - 2 yıl Önce

Sivas Divriği ye alım yok mu

Öner Yaşar
Öner Yaşar - 2 yıl Önce

Ptt evleri mahallesinde ikamet ediyorum Adana Yüreğir.

Tahir Ünlütürk
Tahir Ünlütürk - 1 yıl Önce

Bende engelliyim devlet bir iş verirse iyi olur 40 yaşındayım ilkokul mezunuyum

Tahir Ünlütürk
Tahir Ünlütürk - 1 yıl Önce

Aydınlıyim bende engelliyim 40 yaşındayım ilkokul mezunuyum devlet engelli işe alırmi

Gamzegüvenilir
Gamzegüvenilir - 1 yıl Önce

Bende engelli bir bireyim ortaokul mezunuyum ,engelli işe aldığınızı görmedim laf olsun diye duyuru olarak düşünüyoruz engelli arkadaşlar konuşuyoruz bir tane alınmışımız yok hatta maaş alanları iptal edilen çok 34 yaşındayım ve Safranboludayım