Jandarma 2020 Yılı En Az Lise Mezunu 41 Memur Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Jandarma Genel Komutanlığı Memur alımı ilanı yayımlayarak en az lise mezunu adaylar içerisinden Sözleşmeli Personel alımı yapacak. KPSS En az 60 puan ile alım.

Jandarma 2020 Yılı En Az Lise Mezunu 41 Memur Personel Alımı İlanı Yayımlandı!

Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alımı için ilan yayımladı. KPSS En az 60 Puan ile 8 farklı unvanda Sözleşmeli personel Alımı ve 10 Unvanda  Memur alımı yapılacak. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda açıktan Devlet Memuru alımı yapılacak.

Ayrıca adaylardan KPSS'den en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Sözleşmeli Personel Alım Yapılacak Kadrolar:

Jandarma Genel Komutanlığı Memur alımı için Lise ve Lisans Mezunu alım yapacak. Ayrıca alımlar Denizli, Nevşehir, Bilecik, İzmir, Ankara, Bursa illerinde yapılacak. Buna göre,

 • 1 Fizyoterapist,
 • 1 Veteriner Hekim,
 • 2 Diyetisyen,
 • 1 Mühendis,
 • 1 Kütüphaneci,
 • 1 Mütercim-Tercüman (Arapça),
 • 1 Mütercim-Tercüman (Rusça),
 • 1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),

Devlet Memuru Alımı Kadroları:

 • 2 Veteriner,
 • 2 Avukat,
 • 3 İstatistikçi,
 • 8 Psikolog,
 • 16 Uzman,
 • 1 Tahmil Tahliye Memuru,

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS, YDS ve Eğitim nitelikleri aranacak.

Genel Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.
 • Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adayların başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.
 • Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
 • Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Sağlık Şartı: Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

YDS şartı: Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.

Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

Sözleşmeli Personel Kadrosuna Göre Nitelikler ( Tablo - 1 ):

Devlet Memuru Alımı Kadroları Tablo - 1

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir.

Başvurular sadece e sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Yeni İlanlardan haberdar olmak için İşin Olsa Mobil Uygulamasını indirerek anında haberdar olabilirsiniz. İşin Olsa İOS Mobil Uygulaması İçin BURAYA, İşin Olsa Android Mobil Uygulaması İçin BURAYA tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 23:29
YORUM EKLE