İTKİB Memur Alımı Alımı Başvuruları Sona Eriyor! Şartlar Nedir?

İTKİB bünyesinde bulunan memur personel eksikliğini gidermek için geçtiğimiz günlerde ilan yayımlamıştı ve artık başvuru sürecinde son güne gelindi. Peki Şartlar Nedir?

İTKİB Memur Alımı Alımı Başvuruları Sona Eriyor! Şartlar Nedir?

İTKİB geçtiğimiz günlerde yayımlamış olduğu ilana göre bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolardan oluşan pozisyonları ile bünyesine memur alımı yapacağını ilan etti. Bu kapsamda ilan 04 Nisan 2019 tarihinde ilan edilmiş olup, adaylar başvurularına da ilanın yayım tarihi itibari ile başlamışlardır. Ancak başvuru sürecinde son güne gelindii. Peki başvuru şartları nedir ve nasıl başvuru yapılır?

İTKİB ( İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ) bünyesine 14 kişilik boşluk ile 9 Uzman Yardımcısı ve 5 İdari Memur alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

3.18 yaşını bitirmiş olmak,

4.Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.

5.01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

8.Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

9.TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

10.Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dilbilgisinden, 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

11.2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!  İSTENEN BELGELER NEDİR?

Adaylar yukarıdaki nitelikleri taşımaları durumunda başvurularınıen geç 06 Masyı 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri zorunludur. Buna göre başvurular istenen belgeler ile birlikte İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Adaylardan başvuru esnasında, Genel Sekreterliğin web sitesinden temin edilecek (www.itkib.org.tr) iş talep formu, .T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı, İki adet vesikalık fotoğraf, Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi , KPSS Sonuç belgesi, Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge, Güncel Özgeçmiş (CV) belgeleri istenecektir.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK?

Başvuruda bulunmuş olan adaylar İTKİB tarafından yapılacak sözlü sınava tabii tutulacaklardır. Başvurusunu yapmış olan adaylar için sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi İTKİB tarafından ilan edilecektir. Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Ayrıca bu sınavdan 100 puan üzerinde en az 50 ortalama puan ve en az 70 puan almış olanlar kabul edilecektir.

İlanın Tam metni için Buraya Tıklayınız.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hüseyin Demir
Hüseyin Demir - 3 yıl Önce

Çok geç yayınlıyorsunuz, son 1 gün kalmış nasıl yetişsin evraklar