İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları: 35 Kuruma 3000 Memur Alımı Yapılacak

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan memur alımı ilanlarına göre kamuya KPSS'li KPSS Siz 3000 Memur Alımı yapılacak. Kurum ve şartları şöyledir.

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları: 35 Kuruma 3000 Memur Alımı Yapılacak

Türkiye İş Kurumu Memur alımı ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan ilanlara göre kamuya farklı kadrolarda olmak üzere 3000 Memur Alımı yapılacak. Alımlar KPSS En az 50 puan ile veya KPSS Siz Memur Alımı yapılacak. KPSS 50 Puan İle Memur Alımı ilanlarına göre ise en az lise mezunu alım yapılacak. 

Bu kapsamda 35 farklı kamu kurumu ilan yayımladı ve 3000 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacak.

Memur Alımı Yapacak Kurumlar ve Kadrolar?

Söz konusu 35 kamu ilanına göre alımlar, farklı Belediyeler, Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, Bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından 3000 Memur alınacak.

Söz konusu kurumlar genel olarak, Müfettiş yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Düz Memur, Zabıta Memuru, İtfaiye eri, Destek Personeli, Uzman Personel pozisyonlarında alım yapılacak.

35 KAMU KURUMUNDA 3000 MEMUR ALIMI İLANLARI:

 1. Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
 2. Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020
 3. Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
 4. Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
 5. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020
 6. Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020
 7. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
 8. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
 9. Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020
 10. Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
 11. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020
 12. Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
 13. Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
 14. İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020
 15. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 19.11.2020
 16. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
 17. Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 04.12.2020
 18. İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 04.12.2020
 19. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020
 20. Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
 21. BDDK Meslek Personeli Alım İlanı 20.11.2020
 22. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli Alım iLanı 25.11.2020
 23. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 11.12.2020
 24. Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
 25. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Asistan Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Giriş Sınavı 30.11.2020
 26. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020
 27. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 30.11.2020
 28. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 01.12.2020
 29. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Serbest Meslek Mensupluğu Sınavı 11.12.2020
 30. Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
 31. İçişleri Bakanlığından Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav İlanı 29.11.2020
 32. Karacadağ Kalkınma Ajansından Personel Alımı Sınavı 15.12.2020
 33. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
 34. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
 35. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021

Başvuru Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

KPSS Şartı:

Alımlar KPSS Puanı ile veya KPSS puanı olmaksızın yapılacak. Bu kapsamda KPSS puanı ile alım yapacak kurumlar için Lise mezunlarından KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olmak gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan memur alımı ilanlarına göre memur alımı ilanlarına başvurular başladı. Adaylar başvurularını sadece İlgili kurumların resmi internet adresleri üzerinden veya yayımlanan başvuru formları ile birlikte yapılacak. İlanlar hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için İŞKUR Kamu Memur alımı ilanlarını inceleyebilirsiniz.

İLANIN DETAYLARI: www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 00:10
YORUM EKLE