İSKİ Memur Alımı 2021 Başvuru Ekranı Açıldı! Şartlar Nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Devlet memurları kanunu kapsamında Memur Alımı Yapacak. Şartlar ve başvuru ekranı haberimizde.

İSKİ Memur Alımı 2021 Başvuru Ekranı Açıldı! Şartlar Nedir?

İSKİ Memur Alımı Yapacak. 

Geçtiğimiz duyurusu yayımlanmış olan ilan için Memur Alımı başvuru süreci başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksiliği karşılamak için 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında 6. dereceli kadroya 8 Müfettiş Yardımcısı Alımı yapılacak. Müfettiş Yardımcılığı için Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık yönünden sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair sağlık raporu almak ve Müfettiş karakter ve niteliklerine haiz olmak gereklidir. Peki nasıl başvuru yapılacak? Kimler başvuru yapabilecek? İşte detyalar.

Başvuru Süreci Başladı!

İSKİ Memur alımı için başvurular başladı. Adaylar başvurularını en geç 10 Ocak 2021 tarihine kadar yapması gereklidir. Memur Alımı 2021 yılı için başvurular https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. Adaylar başvuru için istenen belgeleri e-Devlet kapısı ile temin edeceklerdir.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Adaylardna genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Eğitim ve yaş gibi şartlar aranacak.

Genel Başvuru Şartları:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları:

Eğitim Şartı: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bu alanlarda en az dört yıl lisans eğitim veren ve bu okullarla denkliği YÖK tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

Yaş Şartı: 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular).

KPSS Şartı: 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE