Hazine Müsteşarlığı Sınav İle Memur Alacak

Hazine Müsteşarlığı yapacağı memur alımı sınavı ile bünyesindeki memur personel eksikliğini tamamlayacak. Sınava katılma şartları ve başvuru bilgileri haberimizde yer almaktadır.

Hazine Müsteşarlığı Sınav İle Memur Alacak
Hazine Müsteşarlığı 15 Aralık 2016 tarihinde yapmış olduğu bildirisinde 3 kişilik boş kadro ile Hazine Müsteşarlığı Denetleme Kuruluna 3 Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alacak. Adaylar kadroya girebilmeleri için Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak olan giriş sınavına katılarak, başarılı olan adaylar Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grubunda istihdam edilecektir. Giriş Sınavının yazılı kısmı 14 Ocak 2017 tarihi ile 15 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.  Adaylardan sınava katılabilmeleri için aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

Sınava başvuruda bulunacak olan adaylar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartları, Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, işletme, iktisat veya iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak, ÖSYM trafından 2015 veta 2016 yıllarındaki Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP39 puan türünden en az 75 puan almış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve  Daha önce aynı sınava en fazla bir defa girmiş olmak şartları aranancaktır. Bu şartlara uygun olan 60 kişi sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmak için KPSS puanı en yüksek adaylar seçilecektir.

Giriş Sınavı yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek olup 14-15 Ocak 2017 tarihinde Ankarada yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Müsteşarlık internet sayfasında (//www hazine.gov.tr) ve yerleşkesindeki panolarda 4 Ocak 2017 tarihinde ilan edilecektir.   Sınava başvuruda bulunacak olan adaylar, 21 Aralık 2016 tarihi ile 30 Aralık 2016 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Müsteşarlık internet sayfasında (//www.hazine.gov.trl insan Kaynakları bölümüne konulacak Başvuru Formu doldurulmak ve fotoğraf yüklenmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen yapılan veya e posta ile yapılan başvurular kabul kabul edilmeyecektir. İlanın tam metnine ulaşmak için Buraya Tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2016, 12:06
YORUM EKLE