Hakimler ve Savcılar Kurulu Memur Alımı Başvuru Süreci 30 Ekim Başlıyor!

Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı için başvuru süreci başlıyor. Kimler Başvuru Yapabilir? Nasıl Başvuru Yapılır? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Memur Alımı Başvuru Süreci 30 Ekim Başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesindeki memur eksikliini karşılamak üzere memru alımı yapacağını belirtmişti. Söz konusu alım duyurusu Ekim ayıın iinci haftasıbda gelmişti ve başvurular Ekim ayıın son günlerinde başlıyor. İşin Olsa ekibi olarak sizlere ilgili haberimizde detayları aktaracağız.

ALIM YAPILACAK KADRO NEDİR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesine 5 kişilik boş kadro ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapacağını ilan etti ve söz konusu ilana Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Ayrıca adyalardan KPSS şartı'da aranacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Son başvuru günü olan 04/11/2019 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuruları 30 EKim 2019 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 12 Kasım 2019 tarihine kadar alınacak olup adayların başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda başvuruları kabul edilecektir. Başvurular Hakimler ve Savcılar Kurulu resmi internet adresi üzerinde bulunan başvuru formunu doldurarak istenen belgeler ile birlikte kuruma şahsen yapılacak olup bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ

Başvuru süreci başlandığında haberdar olmak için İşin Olsa Mobil uygulamasıı indirmeyi unutmayınız.

YORUM EKLE