Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 Memur Alımı Başladı ( Hizmetli ve VHKİ )

Hakimler ve Savcılar Kurulu farklı kadrolarda KPSS Puanı ile memur alımı ilanı için başvuru süreci başladı. KPSS, Eğitim ve diğer şartlar haberimizde.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 Memur Alımı Başladı ( Hizmetli ve VHKİ )

Hakimler ve Savcılar Kurulu memur alımı için başvuru süreci başladı. HSK Genel Sekreterlik bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 10 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. Adaylardan aranacak başvuru şartları ve başvuru sürecine ilişkin detaylar nedir?

KADRO BİLGİSİ:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

HSK Memur alımı başvuruları 4 Ekim 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 8 Eki 2021 tarihine kadar başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak olan adaylar, www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

HSK Memur alımı başvuruları için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Ayrıca 36 yaşından gün almamış olmak, En az Lise mezunu olmak, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi genel nitelikler ve özel şartlar aranacak.

Özel Olarak ise;

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için p3 puan türünden Hizmetli, kadrosu için 60 ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Eğitim şartı: Hizmetli kadrosu için en az lise mezunu olmak ve - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak gereklidir.

VHKİ BAŞVURUS NASIL YAPILACAK?

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir); Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi,

HİZMETLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,

3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi,

DİĞER DETAYLARI İLANIN TAM METNİNDE

YORUM EKLE