Gümrük Muhafaza ve Muayene Memuru Alımı KPSS Şartı Belli Oldu!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak 2021 yılı Muhafaza ve Muayene Memuru alımı KPSS Şartı Belli oldu. İşte Taban KPSS Puanı Şartı şöyledir.

Gümrük Muhafaza ve Muayene Memuru Alımı KPSS Şartı Belli Oldu!

Ticaret Bakanlığı Memur Alımı için yeni gelişme oldu. Resmi Gazete'de 21 Mart 2021 tarihi ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2021 yılı için yapılacak Gümrük Muhafaza Memuru Alımı ve Muayene Memuru alımı hakkında KPSS şartı belli oldu. 

Söz konusu olan karar ile 2021 yılı Gümrük Muhafaza Memuru ve Muayene Memuru alımı bekleyen adayları sevindiren karar yayımlandı. Peki yapılan değişiklik nedir? KPSS taban Puanı Kaç oldu!

KPSS ŞARTI BELLİ OLDU!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak Gümrük Muhafaza Memuru Alımı ve Muayene memuru Alımı için adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak şartı aranacağı belli oldu.

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMINDA DEĞİŞİKLİK!

Resmi Gazetede yayımlanan 31430 sayılı yayına göre KPSS şartı belli olurken Sınava çağırılacak aday sayısının da arttığı görüldü. Bu yönde geçtiğimiz dönemlerde yapılan Gümrük Muhafaza Memuru ve Muayene memuru alımı için önceden 3 kat aday sınava çağırılırken yeni karar ile kadro sayısının 4 katı kadar aday sınava çağırılacaktır.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARIN TAMAMI:

21 Mart 2021 tarihi ile gelmiş olan karara göre 3731 sayısı karar:

Ekli " Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" ın yürürlüğe konulmasına, 657 Sayılı Devlert memurları kanunun 4 üncü Maddesinin B fıkrasına göre karar verilmiştir.

MADDE 1 - 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı akanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2 inci maddesi aşağıdaki fıkra değiştirilmiştir.

" Ticaret Bakanlığda bu Esaslar kapsamında istihdam edimek üzere alınacak gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere ağlı olmaksızın KPSS B Grubu puan sırasında konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli pozisyonun dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belitilecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonuna göre çalışıtırılabilir"

MADDE 2-  Bu esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 01:42
YORUM EKLE