Göç İdaresi KPSS İle 45 Memur Alım İlanı Yayımladı! Kimler Başvuru Yapabilir?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine 45 kişilik uzman yardımcısı kadrosu ile memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve sınav detayları nedir?

Göç İdaresi KPSS İle 45 Memur Alım İlanı Yayımladı! Kimler Başvuru Yapabilir?

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki memur eksikliğini gidermek için sınav ile memur alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanmış olan ilana göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel idare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara 45 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak. Söz konusu alımları Giriş sınavı belirleyecek olup sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşacak.

Yazılı sınava katılacak adayların öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmekte olup aşağıda başvuru şartlarına ulaşabilirsiniz.

KİMLER SINAVA BAŞVURU YAPABİLİR?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • En az 4 yıllık eğitim veren ilanda belirtilen fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  • Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
  • KPSS Sırasına göre ilk 900 kişi arasında olmak
  • 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak,

BAŞVURULAR:

Giriş Sınavı başvuruları 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 09.00’da başlayıp 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Giriş Sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİNE DİKKAT!

Giriş sınavna girmeye hak kazanan adaylar 01 Kasım 2019 tariihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ adresine ilan edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 09.00’dan 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE