GİB 2021 Yılı 750 GUY Alımı Sınav Konuları Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı 2021 yılı GUY Alımı yapacağını paylaşmıştır. Merak edilenler arasında 750 GUY Alımı hakkında sınav konularıda yer aldı. İşte GUY Sınavı.

GİB 2021 Yılı 750 GUY Alımı Sınav Konuları Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı GUY Alımı ilanı yayımladı. Resmi gazetede yayımlanan ilan ile 13 farklı şehirde olmak üzere GUY Alımı yapılacak. İlanı sizlerle bir önceki haberimizde paylaşmıştık. Talep üzerinde 2021 yılı GUY( Gelir Uzman Yardımcısı ) sınav konularını sizlerle paylaşacağız.

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından açılan kontenjana göre 2021 yılı 750 GUY Alımı yapılacak.

GUY ALIMI 2021 SINAV KONULARI:

Bildiğiniz üzere GUY Alımı Giriş sınavı Yazılı ve Sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek.

Yazılı Sınav Konuları:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

Sözlü sınav,

a)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

YORUM EKLE