Gelir İdaresi Başkanlığı 1500 Memur Alımı Başvuruları Başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine görevde yükselme sınavı ile 1500 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvuru süreci başlamış olup detaylar haberimizdedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı 1500 Memur Alımı Başvuruları Başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1500 kişilik boşluk ile görevde yükselme sınavı yapacak. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı 12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 1500 Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

KİMLER GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA KATILABİLECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir uzman Yardımcısı pozisyonunu için atanabilmek için adayların aşağıdaki niteliklere uygun olması gereklidir.

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapıyor olmak,
  • Sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,
  • Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına başvurular 30 Kasım 2020 tarihi itibari ile başladı Adaylar başvurularını en geç 18 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Söz konusu Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sıanvına başvurular “Sınav Başvuru Formu” ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacaktır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. 

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE