Eyüpsultan Belediyesi 25 Memur Alımı Başvurusu Başlıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Eyüpsultan Belediyesi zabıta memuru alımı için başvuru süreci başlıyor. En az lise mezunu memur alımı yapılacak. Bu yönde başvuru şartları ve kadrolar şöyledir.

Eyüpsultan Belediyesi 25 Memur Alımı Başvurusu Başlıyor! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Eyüpsultan Belediyesi memur alımı için geçtiğimiz günlerde ilan yayımlamıştı. Yayımlanan memur alımı ilanına göre Eyüpsultan Belediyesi en az lise mezunu Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda başvuru süreci başlayacak. Adaylar başvurularını KPSS puanına göre gerçekleştirecek. Peki kimler başvuru yapabilecek? Nası Başvuru yapılacak?

KADRO DETAYLARI:

Eyüpsultan Belediyesi bünyesine 25 kişilik boş kadro ile zabıta memuru alacak. Bu yönde Lise mezunu 5, Ön Lisans mezunu 10 ve Lisans mezunu 10 zabıta memur ualınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Belediye adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu yönde aranan şartlar şöyledir;

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak

 f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim (Lise veya dengi) 2018-KPSS P94, Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanısıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta memuru alımı için başvurular başlayacak. Adyalar istenen belgeleri 17 Ağustos 2020 tarihi itibari ile 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapacaklar. Adaylar başvurularını Nişanca Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 09:47
YORUM EKLE