Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı KPSS İle 20 Memur Alımında Son Gün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak için 20 Memur Alımı yapacak. Başvurularda son güne geldik. Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı KPSS İle 20 Memur Alımında Son Gün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı için ilan yayımlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ankara ilinde görevlendirecek 20 Memur Alımı yapacak. Başvurularda son güne geldik. Uzman Yardımcılığı Sınav ne zaman? Konular nedir? Hangi alanlarda alım yapılacak?

100 KİŞİLİK SINAV YAPILACAK!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı Giriş sınavı için adaylara Giriş sınavı yapılacak. Söz konusu Giriş sınavına kadro sayısının 5 kadar aday katılacaktır. Bu kapsamd 20 kişilik kadro ile alım yapılacağından sınava 100 kişi alınacak.

DEĞERLEDİRMELER NASIL YAPILACAK?

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 100 kişilik aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavı, 22 Mart – 02 Nisan 2021 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 9. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI NEDİR?

  • Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  • Genel yetenek ve genel kültürü,
  • Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı,
  • yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE