Düşük KPSS İle 3 Belediyenin 75 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Belediyelere memur alımı için süreç başlıyor. 3 belediye için toplamda 75 memur alımı yapılacak. Peki Belediye memur alımı şartları ve ilgili belediyeler hangileridir.

Düşük KPSS İle 3 Belediyenin 75 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Farklı belediyeler bünyelerindeki memur eksikliğini karşılamak üzere memur alımı yapacaklarını belirttiler. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilanlar için başvuru süreci başlayacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öncelikle beliritlen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. İşin Olsa ekibi olarak bu hafta içerisinde başvuru süreci başlayacak olan Belediye memur alımı ilanları hakkında detayları sizlere aktaracağız.

75 MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Söz konusu olan 3 belediye bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak üzere 75 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. İşte alım yapacak belediyeler ve alım kadroları şöyledir.

Çorlu Belediyesi: 25 kişilik kadro ile ve 65 KPSS puanı ile Lisans mezunu 10 ve Ön Lisans mezunu 15 Zabıta Memuru alımı yapılacak.

Cizre Belediyesi: Belediye 20 kişilik boşluk ile Lisans mezunu KPSS 65 puan ile Zabıta memuru alacak.

Yıldırım Belediyesi: toplamda 30 kişilik boşluk ile Lisans mezunu 20 ve Ön Lisans mezunu 10 Zabıta memuru alımı yapılacak. Adaylardan KPSS'den en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

  • Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak,
  • 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 65 ve 70 puan almış olmak,
  • Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak,
  • Herhangi bir kamu kurumu veya kamu kuruşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

3 belediye için zabıta memuru alımı başvuru süreci 24 Ağustos 2020 tarihi ile başlayacak. Adaylar başvuru için 4 gün süre verilmiş olup adaylar son başvuru gününe kadar ilgili belediyelere şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. İlanın detayları aşağıdaki gibidir.

Çorlu Belediyesi İlanı

Cizre Belediyesi İlanı

Yıldırım Belediyesi İlanı

YORUM EKLE