DSİ 8 Farklı Şehirde Memur Alımı Başvurusu Sona Eriyor!

Devlet Su İşleri 8 farklı şehirde memur alımı yapacak. Başvurularda son güne geldik. Sınav ne zaman yapılacak? Sınav konuları nedir?

DSİ 8 Farklı Şehirde Memur Alımı Başvurusu Sona Eriyor!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü memur alımı yapacağını bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere farklı şehirlerde Avukat Alımı yapacak. Toplamda 12 kişilik kadro için alım yapılacak olup başvurularda sona geldik. Henüz bavşvuru yapmamış olan adaylar için detayları sizlerle paylaşacağız.

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER:

Devlet Su İşleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Avukat pozisyonunda 2020 yılı KPSS Puanı ile aşağıdaki şehirlerde alım yapacak.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

Devlet Su İŞleri Genel Müdürlüğü Avukat alımı başvuruları 15 Şubat 2021 tarihi ile başlamıştı. Artık başvurularda son güne geldik. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 24 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını sadece elektronik ortamda https://personelalimi.dsi.gov.tr adresinden yapılacak olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.
  • Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak. ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
  • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
  • Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular) 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresine bildirimde bulunulacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE