DAKA 3 Memur Alım İlanı Yayımlandı! ( Uzman, Destek Personeli ve Denetçi )

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesine farklı pozisyonlarda memur alımı yapacağını belirtti. Alımlar KPSS Puanı ile veya KPSS olmadan yapılacak.

DAKA 3 Memur Alım İlanı Yayımlandı! ( Uzman, Destek Personeli ve Denetçi )

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı yayımladığı duyuruya göre bünyesindeki memur personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı pozisyonlarda alım yapacağını belirtti. Yayımlanmış olan ilana göre, KPSS puanı ile veya KPSS olmadan alım yapılacak. Ayrıca adaylara sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınavda başarılı olan adaylar göreve başlayacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR NEDİR?

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ( DAKA ) Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde çalışacak bölgelerin kalkınması adına çalışmalar yapmaktadır. Buyönde bazı nitelikler doğrultusunda 3 (üç) uzman ve 3 (üç) destek personeli ve 1 İç Denetçi alımı yapacağını belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURULAR NİSANDA BAŞLAYACAK!

Başvurular, 6-17 Nisan 2020 tarihleri arasında sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE