Cumhurbaşkanlığı ve HSK 64 Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Cumhurbaşkanlığı SBB ve HSK memur alımı sürecinde sona gelindi. Başvuru şartları ve detayları nedir? Sonuçlar?

Cumhurbaşkanlığı ve HSK 64 Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya memur alımı yapılacak. Açıklanan ilanlara göre başvuru süreçleri Ekim ayında başlamış olan ilanlar için başvurularda son günlere gelindi. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar için şartlar nedir? Sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirmeler nasıl yapılacak gibi detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlere bu haberimizde paylaşıyor olacağız.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Son başvuru günü olan 04/11/2019 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
  • ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Cumhurbaşkanlığı Kadroları: 20 İktisat, 13 İşletme, 3 kamu Yönetimi, 2 Uluslararsı ilişikiler, 4 Hukuk, 2 Sosyoloji, 3 İstatistik, 2 İnşaat Mühendisliği, 2 Bilgisayar Mühendisliği, 7 Endüstri Mühendisliği ve 1 Şehir ve Bölge Planma memuru alımı yapılacak.

HSK Kadroları: 5 kişilik kadro ile Lise Ön Lisans ve Lisans mezunu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SBB İÇİN YDS ŞARTI VAR!

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ( SBB ) ve Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK ) memur alımı başvurularu geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Ancak başvurular da son güne gelindi ve adaylar başvurularını en geç 04 Kasım 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular Hakimler ve Savcılar Kurulu için şahsen ve Cumhurbaşkanlığı SBB için İnternet aracılığı ile istenen belgelerle yapılacak olup başvurular hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME!

Söz konusu olan memur alımı ilanlarına başvuru yapmış olan adayların KPSS puan türleri ele alınarak yapılacak olan sıralamaya göre en yüksek puana sahip olan adayalar yazılı sınava katımaya hak kazanacaklardır. Yazılı sınava katılacak olan adaylar sonradan kurumlarım resm internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

HSK VHKİ  Memur Alımı İçin Başvuru Kılavuzu

Cumhurbaşkanlığı SBB için Başvuru Kılavuzu

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 23:01
YORUM EKLE