CTE 440 Memur Alımı Hakkında Duyuru Yayımladı!

CTE resmi internet adresi üzerinde 400 İdare Memuru Alımı ve 40 Öğretmen alımı hakkında duyurular yayımladı. Sınav tarihleri ve belgeleri açıklandı.

CTE 440 Memur Alımı Hakkında Duyuru Yayımladı!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ( CTE ) resmi internet adresi üzerinde duyuru yayımladı. Geçtiğimiz günlerde başvuruları alınmış olan ve sınavlra katılan adayları ilgilen duyurular ile 400 İdare Memuru Alımı ve 40 Öğretmen alımı için tarihler belli oldu. Söz konusu duyurular şöyledir:

İlk Duyuruya göre, 400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonucu Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler Açıklandı.

İkinci Duyuruya göre ise 40 Kadrolu Öğretmen Alım İlanı - Sözlü Sınav Sonuçları açıklandı.

400 İDARE MEMURU ALIMI HAKKINDA DUYURU:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 400 İdare Memuru alımı için sınavlar 5 Ocak 2021 tarihi ile 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak adaylara 24 Mayıs 2021 tarihinde duyurulmuştu.

Sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olarak ilan edilen adayların Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 31/D maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakları en geç 30.06.2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Kat: 3 Planlama ve İstihdam Bürosu Oda No: 307-308 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde bizzat getirmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Başarılı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler:

1) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. Maddesinin 18. Fıkrası (c) bendi gereği “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı, idare memuru olarak görev yapabileceği” ibaresini içeren Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),

2) Lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi),

3) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.), askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti ile askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin örneği,

4) E-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından edinilecek adli sicil belgesi,

5) 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesi üzerinden alınan çıktısı,

6) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9),

7) Mal bildirim beyannamesi (Ek-1),

8) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

9) Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

10) Beyan dilekçesi (Ek-2),

İLGİLİ DUYURU BURADA

40 KADROLU ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

CTE bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 31 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı kadrolu öğretmen alımı için başvuruları 18 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında alarak Söz konusu alıma ilişkin sözlü sınavlar 16.03.2021-18.03.2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Nihai başarı listesinde asil olarak başarılı ilan edilen adayların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda aşağıda belirtilen evrakları bilgisayar ortamında doldurarak (tükenmez kalem, kurşun kalem, pilot kalem vb. kalemler kullanarak elle doldurulmayacaktır) en geç 28.06.2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

DUYURU BURADA

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 22:42
YORUM EKLE