CTE 2020 Yılı Kamuya 400 İdare Memuru Alımı Yapılacak! Şartlar Açıklandı

Resmi Gazete' 62 kamu kurumu ve kamu kuruluşu için izin verilen memur kadrolarında yer alan idare memuru alımı için sizlere bilgi paylaşımı yapacağız.

CTE 2020 Yılı Kamuya 400 İdare Memuru Alımı Yapılacak! Şartlar Açıklandı

2020 Mart ayında yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı kararına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşlarına memur alımı yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda alım yapılacak kadrolar içerisinde İdare Memuru alımı ilanı'da yer aldı. Toplamda 400 kişilik kadro içi izin verilen İdare Memuru alımları için adaylardan bazı nitelikler aranacak. Peki kimler başvuru yapabilecek? Hangi kurumlar memur alımı yapacak.

İDARE MEMURU ALIMI YAPILACAK KURUM:

Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı trafından yayımlanmış olan İdare Memuru alımı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından alınmıştı. Bu yıl'da Adalet Bakanlığı Ceza ve Teckifevleri Genel Müdürlüğü tarafından idare memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda CTE Alımları için 400 kişlik idare memuru kadrosu ayrıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise eğitim, KPSS gibi şartlar aranacakttır.

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi  itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav  tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
  • KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

İLAN RESMEN YAYIMLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

YORUM EKLE
YORUMLAR
arzu
arzu - 3 yıl Önce

bu alım acaba kurum içinden mi yoksa kurum dışından mı olacak?

Ayse
Ayse - 3 yıl Önce

Kurum içinden olsa daha iyi bence... kurum içi işleyişi bilmek çok önemli... hem o kadar ikm var bu sınavı sabırsızlıkla bekleyen bu göz önünde bulundurulmalı ...