Çorum Belediyesi 60 KPSS İle Memur Alımı Başvuruları Başladı

Çorum Belediyesi bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak üzere en az ön lisans mezunu memur alımı yapacağını belirtti. başvuru şartlar ve detaylar şöyledir.

Çorum Belediyesi 60 KPSS İle Memur Alımı Başvuruları Başladı

Çorum Belediyesi memru alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Çorum Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında itfaiye Eri alımı yapacak. Söz konusu ilana erkek ve kadın adaylarda başvuru yapabilecekler. Ayrıca adaylardan bu bağlanda Kamu personeli Seçme Sınavından KPSS'den en az 60 puan almış olmak şartı aranacak. 

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI:

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilanda Çorum Belediyesi bünyesine memur alımı yapacağını belirtmişti. Başvuru süreci bugün ( 18 Kasım 2019 ) itibari ile başladı ve başvurular en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularıı istenen belgeler ile birlikte şahsen belediye ye başvuru yapmaları gerekmeketdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak,
 • 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak,

İSTENEN BELGELER NEDİR?

Çorum Belediyesi memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri de başvuru esnasın yanlarında bulundurmaları gereklidir.

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

YORUM EKLE