Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( ÇŞB ) 10 Memur Alımı İlanı Geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Adayların beklediği ilan sonunda geldi ve başvuru süreci belli oldu. 10 uzman yardımcısı alımı şartları nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( ÇŞB ) 10 Memur Alımı İlanı Geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Daha önce de 2021 yılı başında memur alımı yapacağını bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilanı sonunda yayımlayarak ilan detayları geldi.

Bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN DAĞILIMI NEDİR?

10 Memur Alımı farklı alanlarda yapılacağı bildirildi. Bu yönde 10 kişilik kadro ile,

  • 4 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
  • 4 Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği,
  • 2 Şehir ve Bölge Planlama,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

ç) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

d) Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzman yardımcılığı Giriş sınavına başvurular 13 Ekim 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 16 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE