Çankaya Belediyesi KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Çankaya Belediyesi memur alımı için ilan yayımladı. KPSS Puanı ile yapılacak memur alımları için başvuru şartları ve ilan detayları haberimizde.

Çankaya Belediyesi KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Çankaya Belediyesi Memur Alımı ilanı yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre Çankaya Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Belediye Personeli Alımı ilanı yayımlandı. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi oalarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9. dereceli kadroya 5 kişilik boşluk ile Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, Yaş, KPSS ve Eğitim nitelikleri aranacak. İşte Belediye Memur Alımı şartları:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  • Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
  • Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak,
  • Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,

KPSS Şartı:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak.

Eğitim Şartı:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak.

Yaş Şartı:

01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular)

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Çankaya Belediyesi memur alımı başvuruları, 26 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 04 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 10:22
YORUM EKLE