Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Bugün Son!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine alımını yapmakta olduğu 20 kişilik boş kadro ile alım başvurularında son günlere gelindi. Adaylar en geç bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri şarttır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Bugün Son!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı duyurusunda memur personel alımı yapacağını belirtmişti. Duyuruya göre, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine 20 kişilik boş kadro ile alım yapmaktaydı. Başvuruların ilanın duyurusu ile başlamsının ardından artık sona eriyor. Buna göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 20 kişilik boş kadro ile, 7. 8. ve 9. derecelerden olmak üzere, 2 Bilgisayar Mühendisi, 2 Endüstri Mühendisi, 3 Elektrik Elektronik Mühendisi, 2 Gemi İnşaatı Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi, 5 Hukuk, 1 İşletme ve 1 Uluslararası İlişkiler alanında alım yapacak. 

Adaylar yukarıdaki boş kadrolara başvurularını gerçekleştirdikten sonra, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tek aşamada yapılacak sözlü sınava katılacaklardır. Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi en az 20 gün önce bakanlığın resmi internet sitesi olan, www.sanayi.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Duyuruda, kimlerin sıava katılacağı, tarihi, yeri ve saati belirlenecektir.

BAŞVURULAR BUGÜN SON!

Başvuruların ilan duyurusu ile birlikte başlamasının ardından artık sona eriyor. Başvurular en geç bugün ( 30 Ekim 2017 ) yapılması gereklidir. Başvurular, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sayfasından Başvuru formununnu eksiklsiz doldurarak elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Adaylardan başvuru yapabilmeleri için, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2017 puanları için, Mühendislik bölümleri mezunlarından KPSSP3, Huku bölümü mezunlarından KPSSP4, İşletme bölümü mezunlarından KPSSP24 ve Uluslararsı ilişkiler bölümünden mezun adaylar için KPSSP34 puan  türünden en az 70 puan almış olmak , 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Giriş sınavnın yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile henüz 35 yaşını doldurmamış olmak, Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakğltelerinden ilgili bölğmlerden mezun olmuş veya bunalara denkliği olan YÖK tarafından onaylanmış Yurtiçi veya Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak şartları aranacaktır.

Adaylar ilanın tam metnini inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler. İlanın tam metni için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.isinolsa.com/images/upload/Bilim_Sanayi_ve_Teknoloji_BakanlYYY.pdf

YORUM EKLE