Beykoz Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvurular Başladı.

Beykoz Belediyesi Sınav ile memur alımı yapacak. KPSS puanı ile ve 657 Sayılı Devlet memurları kanuna göre memur alımı yapılacak.

Beykoz Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvurular Başladı.

İstanbul ilinde hizmet veren Beykoz Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak. Başvuru süreci Bugün itibari ile başladı. Beykoz Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında Teftiş Kurumu Müdürlüğünde görevlendirmek üzere Müfettiş yardımcılığı pozisyonunda 7 inci dereceli kadroya 4 kişilik kadro ile Müfettiş Yardımcısı Alımı yapacak. Beykoz Belediyesi Alımları için adaylardan aranacak başvuru şartları ve detayları haberimizin devamındadır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).

ç) Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak.

d) Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek her hangi bir hali bulunmamak.

e) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından birisine katılmış olup, KPSSP31 veya KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır).

f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.

g) Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak (Bu koşul, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit edilecektir)

Beykoz Belediyesi Memur Alımı Başvurular Başladı!

Belediyenin memur alımı başvuruları 23 Kasım 2020 tarihi itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 04 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular sadece Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne (Beykoz Belediye Başkanlığı - Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde) şahsen yapılacak.

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler nedir?

a) Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak Başvuru Formu İçin Buraya Tıklayınız.

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesini aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği; denklik belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik belgesinin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği.

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf.

ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.

d) Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin, ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

e) Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin olmadığına ve herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair beyanı.

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE