Belediye'ye KPSS Şartı Olmadan YDS İle Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Selçuklu Belediyesi bünyesine sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını belirtti. Farklı pozisyonlarda alınacak olup adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır.

Belediye'ye KPSS Şartı Olmadan YDS İle Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu ilanları sitesinde yayımlanan ilana göre Selçuklu Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı pozisyonlarda memur alımı yapacak. Selçuklu Belediyesi Alımları için alımlar KPSS siz personel alımı kapsamında yapılacak olup adaylardan Yabancı Dil sınavı talep edilmektedir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

  • Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezunu 1 Eğitmen,
  • Fakültelerin İktisat, İşletme Bölümlerinden mezunu 1 Ekonomist,
  • Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezunu 1 Endüstri Mühendisi

ADAYLARDAN ARANACAK GENEL ŞARTLAR NEDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Selçuklu Belediyesi adaylardan özel olarak eğitim, YDS şartı arıyor. Bu yönde Endüstri Mühendisi ve Ekonomist kadroları için en az ( C ) düzeyinde, Eğitmen kadrosu için en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gereklidir.

Bunun dışında Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak, MS Office (Word, Excel, Power Point) Programlarını iyi derecede kullanabilmek, Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak ve Endüstri Mühendisliği kadrosu için kalite yönetim sistemleri konusunda eğitim almış olmak şartları aranacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ:

Belediye memur alımı başvuruları 25 Mart 2020 tarihinde başlayacak olup en geç 27 Mart 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını belediyenin resmi internet adresi üzerinden temin edilecek başvuru formu ile birlikte Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No: 19 Selçuklu - KONYA adresine şahsen müracaat ederek teslim edecek ve başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE