Belediye KPSS 50 Puan İle Lisans Mezunu Memur Alım İlanı Yayımladı!

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre belediye'ye memur alımı yapılacak. Ayrıca adaylardan bu yönde 50 KPSS puanı şartı aranacak. İşte detaylar.

Belediye KPSS 50 Puan İle Lisans Mezunu Memur Alım İlanı Yayımladı!

Belediyelere memur alımı yapılmaya devam ediyor. 07 Şubat 2020 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Sivas ilinde bulunan Akıncılar Belediye Başkanlığına 3 kişilik boş kadro ile memur alımı yapılacak. Bu yönde alımlae 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak yapılacak.

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Akıncılar Belediyesi Kamu Personeli Seçme Sınavı puanına göre alım yapacağını bildirdi. Bu yönde Genel İdare Hizmetleri sınıfında Kadın veya Erkek adaylar arasından olmak üzere memur alımı yapılacağı bildirdi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Adaylardan özel olarak, En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek ve ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 50 puan almış olmak şartları aranacaktır.

BAŞVURULAR:

Akıncılar Belediyesi memur alımı başvuruları 05 Mart 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 09 Mart 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular istenen belgeler ile birlikte şahsen belediyeye yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2020, 01:27
YORUM EKLE