Bekilli Belediyesi KPSS 60 ve 65 Puan İle 8 Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Aile ve Çalışma Bakanlığı resmi İnternet adresine Belediye memur alımı ilanı yayımlandı. KPSS en az 60 puan ile farklı kadrolarda memur alınacak. İşte kadrolar.

Bekilli Belediyesi KPSS 60 ve 65 Puan İle 8 Memur Alım İlanı Yayımlandı!

Bekilli Belediyesi memur alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Bekilli Belediyesi bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak için 8 kişilik boş kadro ile alım yapacak. Alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup her kadro için farklı nitelikler aranacaktır. Peki alım kadroları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Nasıl başvuru yapılı?

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Bekilli Belediyesi 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler kapsamında 8 kişilik kadro ile alım yapılacak. İşte kadrosuna göre mezuniyet şartı ve kadr odağılımı şöyledir.

Bilgisayar İşletmeni: 1 kişi alınacak. Herhangi bir lisans programından mezun olmak şart.

V.H.K.İ. : Herhangi bir lisans programından mezun olmak şartı ile 1 kişi alınacak.

Memur: Herhangi bir ön lisans programından mezunu olmak şartı ile 1, Lisans Programlarının Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak şartı ile 1 memur alınacak.

Tekniker: 1 Ön Lisans Programlarının Harita ve kadastro bölümünden mezun olmak ve 1 Ön Lisans Programlarının İnşaat Teknolojisi veya Yapı Denetimi bölümlerinin birinden mezun olmak şartı ile alım yapılacak.

Zabıta Memuru: 1 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak şartı ile ve 1 Herhangi bir lisans Programlarından mezun olmak şartı ile memur alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

d) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bekilli Belediyesi memur alımı için başvuru süreci Önümüzdeki ay 14 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 28 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte Bekilli Belediyesine şahsen yapılacaktır. İlan hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ocakli42
Ocakli42 - 3 yıl Önce

2019 kpss olsa olmuyor mu yani