BDDK Ön Lisans ve Lisans Mezunu Düz Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Memur kadrosu için ilan yayımladı. farklı alanlarda Memur Alımı Yapacak. Şartlar ve başvuru bilgileri haberimizde.

BDDK Ön Lisans ve Lisans Mezunu Düz Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) memur alımı ilanı yayımladı.

Az Önce yayımlanan ilana göre BDDK Açıktan Memur Alımı Yapacak. Kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından yapılacak Giriş sınavı ile İdari Personel Alımı yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelikleri taşıyor ve mezuniyet durumuna göre ilgili alanlardan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

ALIM YAPILACAK KADRO BİLGİSİ:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 4 kişilik boş kadro ile İstanbul ilinde görevlendirmek üzere Düz Memur Alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

BDDK adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS ve Eğitim şartları aranacak.

Genel Şartlar:

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

Özel Şartlar Nedir?

KPSS Şartı:

Adaylardan KPSS olarak 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden Lisans mezunları için 80 ve Ön Lisans mezunları için 70 puan şartı aranacak.

Eğitim Şartı:

Lisans için, Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak.

Ön Lisans mezunları için, Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BDDK memur alımı için başvurular 01 Şubat 2021 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 10 Şubat 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 21:45
YORUM EKLE