BDDK 153 Memur Alımı İlanı Yayımlandı! 2021 Meslek Personeli Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) bünyesine 153 kişilik kadro ile 9 farklı alanda memur alınacak. Meslek Personeli Alımı şartları nedir?

BDDK 153 Memur Alımı İlanı Yayımlandı! 2021 Meslek Personeli Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi Gazetede yayımlanmış olan ilan ile BDDK Meslek personeli Giriş Sınavı ilr 9 farklı alanda Uzman yardımcısı alımı yapacağını bildirdi.

Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI:

BDDK bünyesindeki ekikliği karşılamak üzere aşağıdaki kontenajanlarda alım yapacak.

 • 50 Bankalar yeminli Murakıp Yardımcısı,
 • 50 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bankacılık Alanı ),
 • 9 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Hukuk Alanı ),
 • 1 BDDK Uzman Yardımcısı ( İletişim Alanı ),
 • 10 BDDK Uzman yardımcısı,
 • 12 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişi-1 Alanı ),
 • 6 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişi-2 Alanı ),
 • 5 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişi-3 Alanı ),
 • 10 Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bilişi-4 Alanı ),

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen şartları taşıyor olmak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

 • 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den aşağıdaki tabloda bildirilen puan türlerinden en az 75 ve 85 puan almış olmak,
 • Sınavın yapılacağı yılın itibari ile 35 yaşından büyük olmamak,
 • Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 15 Kasım 2021 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

BDDK 153 memur alımı başvuruları 5 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup 10 gün içerisinde yani en geç 15 kasım 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 00:45
YORUM EKLE