Adalet Bakanlığı ÖSYM Üzerinden KPSS'siz 1100 İcra Müdür Yardımcısı Alımı! Başvuru Tarihi!

Adalet Bakanlığı ÖSYM sınavı ile icra müdür yardımcısı alımı yapacak. Başvurularda KPSS şartı olmayacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir? Yaş şartı ve tüm detaylar haberde

Adalet Bakanlığı ÖSYM Üzerinden KPSS'siz 1100 İcra Müdür Yardımcısı Alımı! Başvuru Tarihi!

Adalet Bakanlığı Tarafından KPSS' siz 1100  İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı Alınacak!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı için sınav yapılacaktır. Başvurular 29 Eylül ile 6 Ekim arasında gerçekleşecektir. Toplam da 1100 kamu memuruna ihtiyaç var. Peki, ilana kimler başvuru yapabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI;

  • T.C vatandaşı olmak,
  • 35 yaşını doldurmuş olmamak,
  • Hukuk fakültesi, Adalet bölümlerinden mezun olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmışsa denklik belgesini almış olmak,
  • Göreve engel herhangi bir rahatsızlığının olmaması,
  • Arşiv soruşturmasını ve güvenlik soruşturması hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,
  • Kamu haklarından men edilmemek,
  • Erkek adayların askerlik ile bağlantısının olmaması, askerliğini ertelemiş olmak, askerlik çağına gelmemiş olması ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,
  • Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Sınava girilecek iller; Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Samsun, Van, Trabzon, Kayseri, Konya, İzmir, Gaziantep, Erzurum ve Malatya illerinde ÖSYM sınavı yapılacaktır.

İŞİN OLSA

YORUM EKLE