Adalet Bakanlığı 4500 TL Maaş İle 2. Memur Alımı Başladı! Ek1-Ek2-Ek3

Adalet Bakanlığı 2019 yılı ikinci memur alımı ilanı başvuru süreci başladı. Başvuru formları ve eklere haberimizden ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı 4500 TL Maaş İle 2. Memur Alımı Başladı! Ek1-Ek2-Ek3

Adalet Bakanlığı dün yayımlamış olduğu ilana göre 2019 yılı için ikinci alım ile 10 kişilik boş kadro ile mütercim alımı yapacağını ilan etmişti. Yayımlanan ilana göre başvurular bugün ( 25 Ekim 2019 ) itibari ile başladı. Adaylar şimdi nasıl başvuru yapılacağını ve başvuru formlarını merak ediyorlar. Bu kapsamda bizde İşin Olsa ekibi olarak sizlere ilgili haberimizden detayları aktaymaya devam edeceğiz.

3 FARKLI DİL İÇİN MEMUR ALINIYOR!

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği tamamlamak için 10 memur alımı yapacağını belirtti. Söz konusu olan memur kadrosu olan Mütercim kadrosu ile 3 farklı dilden alım yapılacak. Bu yönde sözleşmeli olarak 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca  dilleri için alım yapılacak.

Ayrıca bu yönde adaylardan, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak şartı aranacak.

DİĞER ŞARTLAR NEDİR?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

İSTENİLEN BELGELER

 1. 2018-KPSS sonuç belgesi,
 2. Başvuru formu (Ek-1/a,b,c) (Bu ilânda belirtilen pozisyona yapılan başvuru için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
 3. Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti, (Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisinin ibraz edilmesi halinde fotokopi Bakanlığımızca onaylanacaktır. Ayrıca e-Devlet'ten barkodlu öğrenim belgesi oluşturularak alınabilir), Öğrenim belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı sureti,
 4. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
 5. Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanıp imzalanacaktır),
 6. Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-2) (EK-2 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-2 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 8. Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3).

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Adalet Bakanlığı mütercim alım ilanı 24 EKim 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Başvurular ise 25 EKim 2019 tarihinde başladı ve en geç 11 Kasım 2019 tarihine kadar başvuru alınacaktır.

Başvurular,Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

TECRÜBEYE GÖRE MAAŞLAR:

Adalet Bakanlığında mütercimlik yapacak olan adaylar en çok ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Mütercim maaşları tecrübe ve senesine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu kapsamda,

 • 0-3 Yıl iş tecrübesi olanlar 3.830,73 TL Maaş,
 • 3-5 Yıl Mesleki tecrübesi olanlar 4.319,75 TL Maaş,
 • 5 Yıldan fazla tecrübesi olan adaylar ise 4.546,49 TL maaş alacaklar.

EKLER:

Ek-1 a) İngilizce Mütercim Pozisyonu İçin Başvuru Formu

Ek-1 b) Fransızca Mütercim Pozisyonu İçin Başvuru Formu

Ek-1 c) Almanca Mütercim Pozisyonu İçin Başvuru Formu

Ek-2 Güvenlik Soruşturması Formu

Ek-3 Sağlık Beyanı Örneği

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 22:27
YORUM EKLE