Adalet Bakanlığı 2021 Yılı 3 Bin 605 Zabıt Katibi Alımı Başladı! KPSS, Yaş, Eğitim?

Adalet Bakanlığı bünyesine 2021 yılı Zabıt katibi alımı için ilan yayımladı. En az Lise mezunu adaylar içerisinden 3605 memur alımı yapılacak. Şartlar ve detaylar haberimizde.

Adalet Bakanlığı 2021 Yılı 3 Bin 605 Zabıt Katibi Alımı Başladı! KPSS, Yaş, Eğitim?

Adalet Bakanlığı 2021 yılı Memur Alımı için ilanları yayımladı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Adli Yargılarda görev yapacak 81 şehirde Türkiye Geneli Zabıt Katibi Alımı yapacak. Başvuru süreci başlamış olan Zabıt katibi alımı için ayrılan kontenjan 3 Bin 605 kişi oldu. Bu kapsamda 2021 yılı Zabıt Katibi alımlarına kimler başvuru yapabilecek? KPSS, Ya, Eğitim ve yazım şartları nedir? Türkiye Geneli Şehre Göre Dağılım Nasıl olacak?

2021 YILI 3 BİN 605 ZABIT KATİBİ ALINACAK!

Adalet Bakanlığı tarafından gelmiş olan ilana göre Bakanlık 2021 yılı için 3 bin 605 kişilik kadro ile Türkiye Geneli memur alımı yapcak. İşte Zabıta katibi alımı yapılacak şehirler şöyledir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Yaş Şartı:

Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

KPSS Şartı:

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak.

Eğitim şartı:

  • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
  • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
  • Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
  • Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Adalet Bakanlığı Zabıta katibi alımı için başvurular 23 Şubat 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece e-Devlet yolu ile İnternet ortamında yapılacaktır. Başvuru detayı, Kılavuzu ve Ekler aşağıdadır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Güler Bozdemir
Güler Bozdemir - 10 ay Önce

bu ekteki formları doldururken bilgisayar ortamından mı doldurmalıyız, elle mi yazmalıyız?