Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Adayı Alımı( adli ve İdari yargı, avukatlık)

Adalet Bakanlığı 2021 yılı Memur Alımı ilanını yayımladı. 1000 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı Adayı Alımı yapılacak. Şartlar ve Başvuru ekranı haberde.

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Adayı Alımı( adli ve İdari yargı, avukatlık)

Adalet Bakanlığı yeni memur alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre 2021 yılı memur alımı yapılacak. Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1000 kişilik kadro ile Hakim ve Savcı Adayı Alımı yapacak. Alımlar Yazılı Yarışma sınavı ve mülakat ile yapılacak. Kadro dağılımları adlî yargı, avukatlık mesleğinden adli yargı ve idari yargı şeklinde olmaktadır.

Ayrıca yazılı yarışma sınavı ile alım yapılacak olup sınavşar ÖSYM tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında dört oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavlar Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacak.

Kontenjan Dağılımı:

  • 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
  • 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
  • 100 idari yargı hâkim adayı,

Hakim ve Savcı Adayı Alımı 2021 Yılı Başvuru Şartları Nedir?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1986 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir) Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1976 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)

c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak. Ç- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Adayı alımı başvuruları 16 Kasım 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 21 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan ve sınavlara katılmak isteyen adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gönderecektir.

BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021, 15:42
YORUM EKLE