AÇSHB'de Yayımlandı! KPSS A ve KPSS B 1350 Personel Memur Alınacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni ilanlarını duyurdu. Kamuya 1350 memur personel alımı yapılacak. İlanlar yayımlandı ve bir çoğunun başvuru süreci başladı!

AÇSHB'de Yayımlandı! KPSS A ve KPSS B 1350 Personel Memur Alınacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresi üzerinde yayımlanmış olan memur ve Kamu Personeli alımı ilanlarına göre kamuya farklı kurumlar ve kuruluşlar tarafından 1350 kişilik kadro ile alım yapılacak. Alımlar en az Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylardan yapılacak. Bu yönde yayımlanan ilanlara göre KPSS A Grubu veya KPSS B Grubu memur alımları için adayların 2019 veya 2020 yıllarında yapılan sınavdan en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

Peki ilgili kurumların ilanlarına kimler başvuru yapabilecekler? Adaylardan aranan özel nitelikler nedir? Tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

HANGİ KURUMLARA ALIM YAPILACAK?

Aile Bakanlığı Resmi Kamu sitesinde yayımladığı Memur Alımı ilanlarına göre,

 • İpekyolu Belediyesi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
 • Jandarma Genel Komutanlığı,
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı,
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Devler Su İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Pendik Belediyesi,
 • Van Büyükşehir Belediyesi,
 • Pazar Belediyesi,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürüğü,
 • Mevlana Kalkınma AJansı,

BAŞVURU ŞARTLARI:

Yayımlanan ilanlara göre kamuya alımlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun 48. Maddesindeki nitelikler aranacak. buna göre,

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel olarak ise adaylardan, KPSS, Yaş, Eğitim gibi nitelikler aranacak.

KPSS Şartı: Yayımlanan ilanlara göre memur alımı için adaylardan 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak.

Eğitim Şartı: Söz konusu ilanlara göre adayların en az ortaöğretim mezunu ve üniversitelerin iki yıllık veya en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun olmuş olmak gereklidir.

Yaş Şartı: Kamuya memur alımlarında merkezi sınav tarihi ile 35 yaşından büyük olmamaları gereklidir. Belediyelerin Zabıta Memuru veya İtfaiye eri alımları için ise 30 yaşından büyük olmamak şartı aranacak.

KURUMA GÖRE ALIM SAYISI:

BAŞVURULAR:

Söz konusu kamu personeli alımı ilanları için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılmayacaktır. Adaylar her kurum için kurumların belirttiği şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu yönde ilgili ilanları incelemek için " https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ " ilgili bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

TÜM KAMU MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARI BURADA

YORUM EKLE