2021 Yılı BDDK 120 Uzman Yardımcısı Alımı Sınav Konuları Nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 120 Memur alımı yapacak. BDDK uzman yardımcılığı sınav konuları nelerdir?

2021 Yılı BDDK 120 Uzman Yardımcısı Alımı Sınav Konuları Nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2021 yılı için bünyesine 120 memur alımı yapacağını bildirmişti. Başvuru sonuçlarıı hala beklenirken adayların en çok merak ettiği konulardan biriside Sınav konuları nelerdir oldu. Bu kapsamda alım yapılacak kadrolara göre Giriş Sınavı konuları nelerdir? Tüm detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlere aktaracağız.

Hangi Kadrolarda Atama Yapılacak?

BDDk 120 kişilik boş kadro ile bünyesine farklı alanlarda Uzman yardımcısı alacak. Bu kapsamda alımlar,

  • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı 50,
  • Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Bankacılık Alanı )50 ,
  • Bankacılık Uzman Yardımcısı ( Hukuk Alanı ) 19,
  • Bankacılık Uzman Yardımcısı ( İletişim Alanı ) 1,
  • BDDK Uzman Yardımcısı 10,

İKİ AŞAMALI SINAV YAPILACAK!

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için bir gün, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise iki gün olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

SINAV KONULARI NELERDİR?

BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCISI:

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri, Para- Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden olmak üzere: Bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin söz konusu dillerden birine çevrilmesi ve/veya okuduğunu anlama.

BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (BANKACILIK ALANI)

a) iktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası iktisat, İstatistikEkonometri, Para- Banka ve Finansal Piyasalar, işletme iktisadı,

b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, işletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve iflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin yabancı dillerden birine çevrilmesi.

BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI (HUKUK ALANI):

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.

BDDK UZMAN YARDIMCISI (İLETİŞİM ALANI):

a) İletişimin Temel Kavramları, İletişim Tarihi, İletişim Kuramları, Uluslararası İletişim, İletişim Hukuku, Türk Basın Tarihi, İletişim Sosyolojisi, Kişilerarası İletişim, Haber Toplama ve Yazma Teknikleri

b) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

BDDK UZMAN YARDIMCISI:

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve Yönetim

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 21:27
YORUM EKLE