Zabıta ve İtfaiye Erine Zam Yolda! 744 TL Ödeme Yapılacak

Zabıta ve İtfaiye eri personellerine çalışma koşullarına göre fazla mesai ücreti ödenecektir. Çalışılan şehirlerin nüfusuna göre alacakları mesai ücreti haberdedir.

Zabıta ve İtfaiye Erine Zam Yolda! 744 TL Ödeme Yapılacak

Zabıta ve itfaiye eri olarak göre tapanlara ilgili belediye meclisi kararıyla ödenen aylık maktu fazla çalışma ücretinin miktarı 2020 yılında artırılması gündemde yerini aldı. Buna göre2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi eki (K) Cetvelinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” 2020 yılında 17,50 TL ile 43,00 TL aralığında yatırılacak.

Maktülen Ödenen Tutar Artacak

Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktu olarak ödenmektedir.

Fakat ödenen aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;10.000’e kadar olanlar için 302 TL’sini, 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 323,50 TL’sini, 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 358 TL’sini, 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 404 TL’sini, 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 482 TL’sini, 1.000.001’den fazla olanlar için 559 TL’sini,

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559 TL’sini Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler içinse 744 TL’sini geçemez.

Ödeme Şartları Neler?

Aylık maktu fazla çalışma ücreti görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, bir yılda toplam 30 günü geçmeyen hastalık izinleri süresince, itfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2019, 23:07
YORUM EKLE