Vali maaşları 2016

İllerin başında bulunan yöneticiler içerisinde o ili tam anlamıyla kapsamına almış, ilin idaresini üstlenmiş en büyük memur kademesine vali denmektedir.

Vali maaşları 2016
İllerin başında bulunan yöneticiler içerisinde o ili tam anlamıyla kapsamına almış, ilin idaresini üstlenmiş en büyük memur kademesine vali denmektedir. Valiler bir nevi hükümetin temsilcileridir ve bakanlar kurulunun kararı doğrultusunda ve onay olarak da cumhurbaşkanının onayı ile beraber atanmaktadırlar.

Valiler sorumlu olduğu şehirlerde cumhuriyet bayramı dolayısıyla yapılan ve yapılması planlanan törenlere katılıp bu törenlerde başkanlık etmektedir. Bakanlıkların göndermiş oldukları uygulamaları istekleri yerine getirir.Ve uygulamaların işleyişlerinde gerekli olan tedbirleri almaktadırlar. Ayrıca valiler, gönderilmiş olan bu talimatların yapılabilmesi için gerekli emirleri çıkarabilme yetkisine sahiptir. İlin her türlü genel idaresinde en büyük sorumluluk illerin en yüksek makamı olan valilerin sorumluluğundadır. Ayrıca valiler bir nevi de ilin güvenliğinden sorumlu kişilerdir. Bağlı olduğu ilin askeri gücünü vali elinde tutmaktadır. Atamalarda da görev ve yetkileri olan valiler illeri çerçevesinde bulunan memurların atamalarını yapabilir ve de bu memurların görev yerleri hakkındaki değişiklikler için de yetkiler verebilmektedir. Valilerin atama yetkileri vardır evet peki valileri hangi üst düzey yönetim illere atar diye soracak olursak , valiler iç işleri bakanlığı tarafından verilen önerilerle birlikte bakanlar kurulunun onay kararından sonra Cumhurbaşkanına sunulan önerge ile cumhurbaşkanının vereceği onay durumuyla birlikte illere atanmaktadırlar. Kısacası atanmaları cumhurbaşkanının verecekleri karar ile olmaktadır.Vali olabilmek için memur olabilmenin şartlarını taşıması gerekmektedir. TC vatandaşı olup asgari ortaokullarından mezun olmak gibi şartlar gerekmektedir. vali olabilmek için üniversite bölümlerinden mezun olma şartı aranmamaktadır. üniversite bölümlerinde mezun olma şartı ise kaymakamlar için geçerli bir şarttır. Valiler için sürekli devlet memuru statüsünde diyemeyiz. çünkü istediği zaman devletin valileri görevlerinden alması durumu da vardır. Sürekli merak edilen aldıkları ücretler hakkında bilgi verecek olursak; Vali maaşları 2016 yılı zamlarıyla beraber 8800TL dir.

YORUM EKLE