Mimar Maaşları

Mimar Maaşları Mimarlık ile Müdenslik fakülteleri bazen aynı olabiliyor

Mimar Maaşları

Mimar Maaşları

Mimarlık ile Müdenslik fakülteleri bazen aynı olabiliyor. Bu yüzden maaşlar için bu ikisini karıştırmamk gerekiyor. Mimarlık mesleğimi mühendislik ile karıştırmayalım. Sabit Maaşlı her ay düzenli maaşlı memurluk tarzı işler gibi düşünmeyin mimarlığı, mimarlık bu işlerden çok sanat gibi mesleklere daha yakın güzel bir meslek mimarlıktır. İyi bir , kaliteli bir mimar olmak ve para kazanmanızı sağlayacak gerçekten çok fazla etmen ve çok fazla olanak ve imkan vardır.

Bu etmenler, olanaklar ve imkanların en başında yer alan yetenek ve sizin çevreniz geliyor. Bu klasik bir cevap gibi gelse de böyledir. Mimar var, özelde mimarlik ofisinde düzenli olarak çalışır ve 2000lira sabit maaş alır. Ancak başka bir mimar var o ise sadece projelere imza atarak sadece ayda 20.000 tl gibi bir rakam kazanır. Bir diğer açıdan bakacak olursak mimar var bu mimar ise tek projesinden 500.000 tl gibi bir rakam kazanır evet rakam uçuk gelmesin belki çok daha fazladır. Hatta hayal ettiğinizden de çok. iyi mühendisler ile kötü mühendisin çalışıp kazanabildiği para arasında ise 50.000 tl fark varsa mimarlıkta böyle değildir.

İyi mimarlar ile kötü mimarin kazandığı para arasında trilyonlar olabilir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada mimarlık derken daha doğrusu iyi ya da kötü mimarlık derken, alanda kendini kanıtlamış olmak, büyük düşünebilmek gibi faktörler var. Örnek olarak bir kamu mimar ilanı detayları ve ücretleri şöyledir : Mimar alımı, şartı : Üniversitelerin Mimarlık lisans programı ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Maaş : 3.848,69 TL dir. Peki böyle bir işe girmek için hangi şartları sağlamak gerekir. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak. Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak. İsteklilerin; gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine posta yoluyla veya bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan, ilan edilen pozisyon sayısına göre en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır. 

Puan eşitliği halinde, sırasıyla lisans mezuniyet tarihi önce olanlara, yaşı daha büyük olanlara öncelik tanınacaktır. Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar yerleştirme yapılacaktır. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. İlanda belirtilen ücret tutarına brüt 950,92 TL ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gibi şartlardır. Tüm bu şartlar örnek bir ilandan alınmıştır ve sizlere en net bilgiyi vermek amacıyla sizlere sunulmuştur. Kısacası mimar olmak isteyen ve kamuda bu işi yapmak isteyen birisi bu şartlar sağlarsa 3,500 tl gibi bir maaş ile kamuda mimar olarak işe başlar ve bu işi sürdürür. Özelde çalışmak isteyenler de , tamamen kendi alacakları risk ile ücretleri belirlerler.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 16:29
YORUM EKLE