Mali Hizmetler Uzmanı Maaşları 2016

Kamu kurum ve kuruluşlarında daha çok duyduğumuz yönetici kadrosu özel sektör için de oldukça önemlidir. Bu kurumlar yönetici kadrosunda faaliyet gösterecek kişileri seçerken üniversitelerin belirli bölümlerinde eğitim görmüş, kendini geliştirmiş ve her şeyden önce de tecrübeli kişiler arasından seçmektedir. Yönetici kadrosunda oldukça önemli bir konuma sahip olan mali hizmetler uzmanı hakkındaki bilgiler haberimizde.

Mali Hizmetler Uzmanı Maaşları 2016
Kamu kurum ve kuruluşlarında daha çok duyduğumuz yönetici kadrosu özel sektör için de oldukça önemlidir. Bu kurumlar yönetici kadrosunda faaliyet gösterecek kişileri seçerken üniversitelerin belirli bölümlerinde eğitim görmüş, kendini geliştirmiş ve her şeyden önce de tecrübeli kişiler arasından seçmektedir. Yönetici kadrosunda oldukça önemli bir konuma sahip olan mali hizmetler uzmanı hakkındaki bilgiler haberimizde.

Genel yönetim birimleri bulunan kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren mali hizmetler uzmanları özel sınavların ardından mesleğe atılabilmektedirler. Atandıkları bölümlere bağlı olarak mali hizmetler uzmanı yardımcısı ya da mali hizmetler uzmanı olarak işe başlamaktadırlar. Görevlerine baktığımızda mali konular ve hizmetlerde düzenleyici, denetleyici kurumların dışında kamu idarelerinde mali hizmetlerde görev alan bu kişiler kurumlardaki stratejik gelişmeleri belirleyen ve bu hedefleri gerçekleştirmekte uzman olan kişilerden oluşmaktadırlar. Ülkemizde yeni yeni popüler hale gelen mali hizmetler uzmanları girdikleri özel sınavlarda kendilerini göstermeleri gerekmektedir. Bu sınavlar iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Birinci sınav çoktan seçmeli şekilde gerçekleşirken işletme, iktisat ve finans konularını kapsamaktadır. Bunun dışında yazılı sınavı başarılı bir şekilde geçen adayların bunun beraberinde de mülakata girip buradan da başarılı bir şekilde ayrılmaları gerekmektedir. Farklı meslek isimleriyle faaliyet gösteren mali hizmetler uzmanları kamu sektöründe en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlardan birisinde işe başlatılmaktadır. Taşrada ya da merkez noktalarına atanan kişiler kalkınma ve ekonomik istikrar konularında çalıştıkları bölge ve kurumu geliştirmekle görevliirler. Mali hizmetler uzmanı maaşlarına bakacak olursak taşra ya da merkezi noktalara göre değişen ücretler 3 bin ile 4 bin 500 lira arasında değişmektedir. Özel sektörde daha iyi ücretlerle çalışan mali hizmetler uzmanları kamu sektöründe de çalışma süreleri arttıkça zam almaktadırlar.

YORUM EKLE