KİT’ler Çalışanların 2020 Maaşları Ne Kadar Oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2020 yılında ücretli ve sözleşmeli KİT personellerine ne kadar maaş ödeneceği açıklandı. Maaşlar ve detaylar haberimzidedir.

KİT’ler Çalışanların 2020 Maaşları Ne Kadar Oldu?

Resmi Gazete’de yayınlanan 2393 sayılı karar ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri değişmiş olup ilgili değişiklik sonrasında belirlenen yeni ücretler ise haberimizin devamında yer almaktadır.

Resmi Gazete Kararı

Kararda yer alan Dayanak- Madde 3’e göre personel maaşları arttırılmıştır.

MADDE 3- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlar ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanla dahil) çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2018 tarihinden itibaren %5,69 oranında artırılmıştır.

İlgili karar için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200411-6.pdf

Maaşlar Ne Kadar Oldu?

İlgili kararda Kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, he türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemeleri şu şekildedir.

En düşük maaş 2 bin 487 TL olacak, BOTAŞ ve TPAO'da çalışan genel müdürler için en az 15.227 TL, diğer personel için en az 12.862 TL, İller Bankası A.Ş.'de; genel müdürlereen az 13.557 TL'den, genel müdür yardımcılarına ise en az 12.513 TL, diğer personele de en az 10.436 TL olmak üzere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de genel müdürleri en az 13.335 TL, diğer personel için en az 10.615 TL ve diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 10.667 TL'den az olmamak, diğer personele en az 7.888 TL olacak şekilde değişmiştir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet tekin
ahmet tekin - 12 ay Önce

biz bu kadar maaş alsak peh

Soru
Soru - 10 ay Önce

Yazı da belirtilen "diğer personel" kapsamına kimleri dahil ettiniz merak ettim?