2020 Yılı Yaşlı ve Engellilere Ödenecek Harçlık Tutarları Ne Kadar ?

2020 yılı zamlı yaşlı ve engelli maaşları ne kadar oldu ? Yeni zamlı harçlıklardan kimler nasıl faydalanabilir ? Başvurular nereye nasıl yapılır ? İşte detsaylar.

2020 Yılı Yaşlı ve Engellilere Ödenecek Harçlık Tutarları Ne Kadar ?

Ülkemizde yardıma muhtaç olan birçok vatandaş olmakla birlikte bu vatandaşlara arasında engeli nedeniyle zorluk çeken ve yaşlılık sebebi ile zorlanan vatandaşlar da yer almaktadır. Bu noktada 2828 sayılı kanun gereğince 2828 sayılıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilen tutar kadar ödeme yapılmakta olup binlerce vatandaş 2020 yılı itibari ile ödenecek lan bu tutarı merak etmektedir.

Kimler Yararlanmaktadır?

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan bu harçlıktan kimler yararlanıyor. Merak edilen bu soru 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesi kapsamındaödenen harçlıktan yararlananlar;

“Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engelli bireyler” olarak ifade edilmiştir.

2020 Harçlık Tutarı?

2020 yılı itibari ile kanunda yer alan şartları sağlayanlara şu tutarlarda ödenmektedir.

Yaşlılara 236,61 TL,6-12 yaş arası engellilere 94,79 TL,13-18 yaş arası engellilere 142,11 TL,4- 18 yaş ve üzeri engellilere189,44 TL,Eğitim kurumlarına devam eden engellilere 236,61 tutarını geçmemek üzere bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı esas alınmaktadır. İlgili tutarlar Maliye Bakanlığı ve Aile Bakanlığı tarafından belirlenen katsayılara göre hesaplanmakta olup bu tutarlar yıllara göre artış gösterebilmektedir. 2020 yılı itibari ile ise en az 94 TL ile en yüksek 236 TL’ye kadar belirlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 12:50
YORUM EKLE