2020 Belediye Veznedarı Maaşları

2020 yılı zamlı veznedar maaşları ne kadar ? Belediye Veznedarları ne iş yapar ? Veznedar olmak için hangi şartlar gereklidir ? İşte tüm detayları derleldik.

2020 Belediye Veznedarı Maaşları

Son zamanlarda sıklıkla alımın yapıldığı meslek gruplarından olan belediye veznedarlığı birçok adayın merak ettiği mesleklerden biri haline geldi. Bu noktada özellikle alımlar ile birlikte mesleğe duyulan ilgi de artarken, belediyelerde veznedar olarak görev yapan personele ne kadar, maaş ödendiği, nasıl veznedar olunduğu gibi birtakım soruların da cevapları aranmaya başlandı. Bu kapsamda veznedar maaşları ve mesleğe ilişkin diğer detaylar ise haberimizin devamında yer alıyor.

Veznedar Başvuru Şartları

Genel itibari ile belediyeler olmak üzere kamu kurumlarına yapılan veznedar alımları için adayların sağlaması gereken başvuru şartları bulunmakta olup bunlar genellikle ilanı veren kuruma göre değişiklik göstermektedir. Lisans ya da ön lisans mezunu olarak alınan adaylar için genellikle Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi veya Ekonometri bölümlerinin birinden mezun olmak ya da Meslek Yüksekokullarının Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı veya Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinin birinden mezun olmak şartlarının sağlanması, ilgili KPSS puanına sahip olunması gibi şartlar yer almaktadır.

Veznedarın Görevleri

Veznedar olarak görev yapan personel genel itibari ile Veznedarlarca belediye sandığına nakden giren ve belediye sandığından çıkan bilumum paraların kaydına mahsus olmak üzere defatir tarifnamesinin tarif ettiği veçhile bir vezne defteri tutmak, tahsil edilen belediye paraları ile her nevi pullar, alınmış esham ve tahvilat ve teminat mektupları kasalarda muhafaza etmek ve korumak gibi görevleri icra etmektedir.

2020 Veznedar Maaşları

Belediyede 657 sayılı kanuna göre devlet memuru olarak çalışan veznedar ve diğer meslek gruplarından olan personeller 2000 TL ile 3.500 TL arasında maaş alabilmekte olup aile yardımı ve diğer ödemeler ile maaşlar artış göstermektedir. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan veznedarlara ise 2019 9/1 derecesinde 3 bin 269 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.

YORUM EKLE